UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Témata

FÓRUM MLÁDEŽE 31. GENERÁLNÍ KONFERENCE UNESCO, PAŘÍŽ 12.-14.10.2001


Již podruhé se v souvislosti s Generální konferencí UNESCO uskutečnilo také Fórum mládeže, jehož úkolem bylo přinést jiný, "mladý" pohled na projednávaná témata konference. Zatímco v roce 1999 na něm Česká republika neměla žádné zastoupení, letos se ho zúčastnily 3 osoby. Cestovní zprávu z Fóra mládeže najdete tady.


NOVÝ EUROBAROMETR O MLADÝCH LIDECH V EVROPĚ


Oddělení pro mládež DG EAC Evropské Komise připravuje vydání nového Eurobarometru. Výzkum se obracel na skupiny mladých lidí ve věku 15 - 24 let žijících v členských zemích EU. Více se dozvíte zde.


MLÁDEŽ V EVROPĚ A JEJÍ PARTICIPACE NA ROZHODOVÁNÍ


Účast mládeže na rozhodování o životě jich samotných a společnosti v jejich bezprostředním okolí, tzv. participace, je v posledních letech především v západní Evropě velmi rozšířeným pojmem. Hledání cest, jak mladým lidem umožnit zapojovat se do diskuse a poskytnout jim vliv na rozhodování má několik úrovní, přičemž na každé z těchto úrovní existuje pro mladé lidi řada příležitostí. Více se dozvíte zde.


BÍLÁ KNIHA EU O MLÁDEŽI


Bílá kniha je politickým dokumentem, jejž by měly členské státy promítnout do svého zákonodárství a politických koncepcí. Jde o dokument velmi obecný, který pojmenovává některá témata a problémy a také obecně navrhuje některá řešení. Více naleznete zde.


KAMPAŇ ZA UZNÁNÍ PŘÍNOSU MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY


Termín "non-formal education" překládáme do češtiny jako mimoškolní výchova - užívá se ve smyslu třetího důležitého pilíře výchovy a vzdělávání mladých lidí - po výchově v rodině a vzdělávání ve škole. V posledních letech zintenzivněly snahy o uznání významu, který mimoškolní výchova má pro další život, o zajištění lepších podmínek pro dobrovolné pracovníky sdružení a o možnost certifikace mimoškolního vzdělání. Více informací naleznete zde.

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.