UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Fórum mládeže 31. Generální konference UNESCO, Paříž 12.-14.10.2001

Již podruhé se v souvislosti s Generální konferencí UNESCO uskutečnilo také Fórum mládeže, jehož úkolem bylo přinést jiný, "mladý" pohled na projednávaná témata konference. Zatímco v roce 1999 na něm Česká republika neměla žádné zastoupení, letos se ho zúčastnily 3 osoby: dvě mladé zaměstnankyně MZV (Martina Václavíková a Pavla Procházková) a zástupce České rady dětí a mládeže Pavel Trantina, jehož vyslalo MŠMT.

131 účastníků z 83 členských zemí UNESCO se v průběhu 4 pracovních dnů zabývalo dvěma velkými tématy - odstraňováním chudoby a informačními technologiemi. Mezi těmito dvěma zdánlivě extrémně rozdílnými tématy nalezli účastníci během 4 diskusních půldnů mnoho společného.

Jednání mj. pozdravili Koichiro Matsuura, generální ředitel UNESCO, Jean-Michel Jarre, známý hudebník a "ambasador dobré vůle" UNESCO a Mendieta de Badaroux, předsedkyně výkonného výboru UNESCO.

Velké části jednání byla přítomna odstupující předsedkyně minulé generální konference UNESCO a předsedkyně jeho České komise, senátorka Jaroslava Moserová.

Výstupy z jednání průběžně zpracovávala zvolená úzká redakční skupina pod vedením zkušeného nizozemského delegáta Jetze Van der Hama, v níž kromě zástupců Austrálie, Beninu, Řecka, Islandu, Kirgizstánu, Ugandy, Velké Británie, Senegalu, Švédska a Mezinárodního svazu socialistické mládeže zasedal za Českou republiku Pavel Trantina.

Patnáctistránkovou zprávu z fóra pak představila předsedkyně fóra, Fama Amadou Diao (Senegal), 15.10. odpoledne plénu 31. Generální konference UNESCO.

Dle mnoha pozorovatelů mělo setkání výrazně lepší průběh a výstupy, než předchozí. Fórum mládeže přesto navrhlo mnohá zlepšení pro příští zasedání v roce 2003. Členové redakční skupiny závěrečné zprávy spolu zůstávají v kontaktu prostřednictvím speciálního maillistu, zpracovávají "Youth friendly" verzi zprávy a informují se navzájem o tom, jak přenést závěry fóra do projednávání v jejich zemích. Bude samozřejmě přeložena i do češtiny a zpřístupněna prostřednictvím ČRDM českému čtenáři.

Pavel Trantina, Česká rada dětí a mládeže, 3.11.2001

Zde je tato cestovní zpráva k dispozici ke stažení spolu se závěrečnou zprávou (anglicky) a projevem předsedkyně Fóra mládeže na plénu 31. Generální konference UNESCO (francouzsky) ve formátu RTF (velikost 69 kB).

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.