UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Nový eurobarometr o mladých lidech v Evropě

Oddělení pro mládež DG EAC Evropské Komise připravuje vydání nového Eurobarometru. Výzkum se obracel na skupiny mladých lidí ve věku 15 - 24 let žijících v členských zemích EU a kladl si zejména tyto otázky :

Jaké místo mají mladí lidé v současné Evropě?
Jaké je jejich vnímání Evropské unie?

Výzkum popisuje běžný život mladých lidí, jejich očekávání a snahy, které mají v souvislosti s rozvojem informačních technologií v budoucnosti. Právě technologický vývoj posledních 4 let je to, čím se naše společnost liší od společnosti v r. 1997, kdy byl proveden poslední výzkum Eurobarometru.

Eurobarometr 2001 nejen poukazuje na potřeby mladých lidí v oblastech zaměstnání, vzdělávání, mobility a na rostoucí zájem o cizí jazyky a masmédia, ale seznamuje veřejnost s tím, co pro uspokojení těchto potřeb bylo vykonáno a co ještě zbývá udělat.

Výsledky tohoto výzkumu vychází v době kdy Komise představuje Bílou knihu o mládeži. Právě příprava tohoto dokumentu ukázala, že potřeba mladých lidí vyjádřit své názory ve srovnání s minulými léty roste.

Více informací najdete na europe.eu.int, nebo na web stránce Eurobarometru.

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.