UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Projekty

ICN


ICN o.p.s. je informační a servisní centrum, které podporuje české nevládní neziskové organizace v dosahování jejich cílů a aktivně přispívá k rozvoji třetího sektoru v České republice.

ICN shromažďuje a poskytuje informace o jednotlivých nadacích, občanských sdruženích a charitativních organizacích, ale také o finančních zdrojích pro jejich práci, a organizuje odborné konzultace z oblasti práva, účetnictví a daní. V nabídce ICN nechybí ani školení nejrůznějších činností, které pracovníkům neziskového sektoru pomáhají efektivně pracovat. ICN také významně propaguje práci neziskových organizací a snaží se, aby se občanské instituce staly stejně samozřejmou součástí života, jako je tomu ve vyspělých zemích.

Bližší informace naleznete na adrese www.icn.cz.


PROGRAM MLÁDEŽ


Co je to program Mládež?

Jeden ze vzdělávacích programů Evropské unie, ve kterém může participovat i Česká republika. V podstatě jde o transformaci předešlého programu Mládež pro Evropu, o kterém jste již možná slyšeli.

I tento nový program je zaměřen na oblast neformální výchovy a vzdělávání mládeže. Podporovány v tomto programu budou jak aktivity přímo pro mladé lidi (výměny mládeže, iniciativy mládeže), tak i aktivity podpůrné (školení pro pracovníky s mládeží, kontaktní návštěvy, informační systém Eurodesk). Novinkou a zároveň i prioritou tohoto programu se stává tzv. Evropská dobrovolná služba a projekty na ni navazující.

Jaká je základní struktura programu Mládež ?

Akce č. 1: Výměnné pobyty Mládež pro Evropu
Akce č. 2: Evropská dobrovolná služba
Akce č. 3: Příležitosti pro mladé
Akce č. 4: Společné aktivity
Akce č. 5: Podpůrná opatření
Adresy Národních agentur
Kontaktní místa sítě Eurodesk

Kdo realizuje program na národní úrovni ?

Stejně jako v ostatních státech, i v České republice je program realizován prostřednictvím České národní agentury “Mládež” - součásti Institutu dětí a mládeže, který je přímo řízenou organizací MŠMT. Od února letošního roku je součástí České národní agentury "Mládež" i informační systém Eurodesk, což je informační služba, která využíva stejnojmenné databáze a informuje především o programech EU a národních programech, zaměřených na vzdělávání a mládež.

Kde najdete další informace o programu Mládež ?

Bližší informace k jednotlivým akcím programu lze najít na adrese www.youth.cz.


Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.