UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Mezinárodní organizace

V této sekci naleznete seznam mezinárodních mládežnických organizací působících v Evropě. Organizace jsou seřazeny abecedně podle prvního písmena názvu. Stačí proto kliknout na některé z písmen pod tímto textem a posunete se na organizace, jejichž název začína na dané písmeno.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


A


Alliance of European Voluntary Service Organisations (Alliance)


Český překlad: Aliance evropských dobrovolnických organizací
Sekretariát: MS - Attn Alliance, Studsgade 20, DK-8000 Aarhus C, Denmark
Telefon: + 45 86 19 77 66, fax: + 45 86 19 70 61
E-mail: nbertels@ms-dan.dk
WWW: www.aevso.org/new
Předseda:CONCORDIA Francie
Nahoru Vedoucí kanceláře: MS Dánsko


Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe (AEGEE)


Český překlad: Asociace studentských generálních stavů Evropy
Sekretariát: Rue Nestor de Tiere, B-1030 Brussels
Telefon: + 32 2 245 23 00, fax: + 32 2 245 62 60
E-mail: headoffice@aegee.org
WWW: www.aegee.org/
Předseda: Fani Zarifopoulou
Nahoru Vedoucí kanceláře: Oana Mailatescu


Association of the International Cultural Youth Exchange in Europe (ICYE)


Český překlad: Asociace mezinárodních kulturních výměn mládeže v Evropě
Sekretariát: Prins de Lignestraat, 22 B-3001 Leuven, Belgium
Telefon: +32 16 233 762, fax: +32 16 233 925
E-mail: icye.info@tvd.be
WWW: www.knooppunt.be
Předseda: Philis Rachler
Nahoru Vedoucí kanceláře: Gisčle Evrard (programme Officer)


ATD Fourth World (ATD Quart Monde)


Český překlad: Asociace pro toleranci a rozvoj - čtvrtý svět
Sekretariát: 107 avenue du Général Leclerc F-95480 Pierrelaye, France
Telefon: + 33 1 34 30 46 22, fax: + 33 1 30 37 65 12
E-mail: atdint@atd-quartmonde.org
WWW: www.atd-quartmonde.org
Předseda: Niek Tweehuijsen
Nahoru Vedoucí kanceláře: Eugen Brand


D


Democrat Youth Community of Europe (DEMYC)


Český překlad: Společenství demokratické mládeže Evropy
Sekretariát: Lichtenfelsgasse, 7 A-1010 Vienna, Austria
Telefon: + 43 1 532 55 54 30, fax: + 43 1 401 26 639
E-mail: demyc@oevp.or.at
Předseda: Stavros Papastavrou
Nahoru Vedoucí kanceláře: Nataša Kavas


E


Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE)


Český překlad: Evropská ekumenická rada mládeže
Sekretariát: Rue du Champ de mars 5, B- 1050 Brussels, Belgium
Telefon: +32 2 510 61 87, fax: + 32 2 510 61 72
E-mail: general.secretary@eyce.org
WWW: www.eyce.org
Předseda: Dirk Thesenvitz
Nahoru Generální sekretář: Daniel Müller


European Bureau for Conscientious Objection (EBCO)


Český překlad: Evropské byro odpíračů vojny
Sekretariát: Calabria, 147 E- 08019 Barcelona, Spain
Telefon: + 34 93 483 83 76, fax: + 34 93 483 83 56
E-mail: beoc.ebco@suport.org
WWW: www.eurplace.org/orga/ebco/
NahoruPředseda: Ferran J. Lloveras


European Committee for Young Farmers and 4H Clubs (ECYF4HC)


Český překlad: Evropský výbor mladých zemědělců a klubů 4. věku
Sekretariát: Ernst-Reuter Platz 3-5, D- 10587 Berlin, Germany
Telefon: + 49 30 31 80 93 93, fax: + 49 30 31 90 42 06
E-mail: ecyf4hc@t-online.de
Předseda: Neil Sands
Nahoru Vedoucí kanceláře: Claudia Merk


European Community Organisation of Socialist Youth (ECOSY)


Český překlad: Organizace socialistické mládeže EU
Sekretariát: Parlement Européen, Rue Wiertz, Bat. D3, B-1047 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 284 28 37, fax: + 32 2 230 17 66
E-mail: ecosy@europarl.eu.int
WWW: www.ecosy.org
Předseda: Andreas Schieder
Nahoru Vedoucí kanceláře: Yonnec Pollet


European Confederation of Youth Clubs Organisations (ECYC)


Český překlad: Evropská konfederace organizací klubů mládeže
Sekretariát: Yrnevej 45 DK - 2400 Copenhagen NV, Denmark
Telefon: + 45 38 10 80 38, fax: + 45 38 10 46 55
E-mail: ecycdk@centrum.dk
WWW: web.ukonline.co.uk/ecyc/
Předseda: John Bateman
Nahoru Vedoucí kanceláře: Iram Ahmed


European Council of Conscripts' Organisations (ECCO)


Český překlad: Evropská rada braneckých organizací
Sekretariát: Sehlstedtsgatan 7, S- 11528 Stockholm
Telefon + 46 8 84 76 51, fax: + 46 8 782 67 66
E-mail ecco@home.se
Předseda: Václav Vlček (Sdružení vojáků a mládeže ČR)
NahoruVedoucí kanceláře: Johan Asberg


European Council of Young Farmers (CEJA)


Český překlad: Evropská rada mladých zemědělců
Sekretariát: Rue de la Science, 23/25 Box 11, B-1040 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 230 42 10, fax: + 32 2 280 18 05
E-mail: hausler@ceja.be
WWW: http://www.ceja.org
Předseda: Arnold Puech d'Alissac
Nahoru Vedoucí kanceláře: Euros Jones


European Democrat Students (EDS)


Český překlad: Evropští demokratičtí studenti
Sekretariát: 20, Place des Chasseurs Ardennais B - 1030 Bruxelles
Telefon: +32 27 43 41 56, fax: +32 27 42 17 85
E-mail: secgen@edsnet.org
WWW: www.edsweb.org/
Předseda: Alexandros Sinka
Nahoru Vedoucí kanceláře: Karolina Pastuszak


European Educational Exchanges - Youth For Understanding (EEE-YFU)


Český překlad: Evropské vzdělávací výměny - mládež pro porozumění
Sekretariát: Regastraat 47/4 3000 Leuven, Belgium
Telefon: +32 2 16 29 08 55, fax: +32 2 16 29 06 97
E-mail: EEE-YFU@skynet.be
WWW: www.yfu.wego.com
NahoruPředseda: Hans-Holger Herrnfeld (Europe)


European Federation for Intercultural Learning (EFIL)


Český překlad: Evropská federace pro interkulturní výchovu
Sekretariát: Koloniënstraat 18-24, B-1000 Brussels
Telefon: + 32 2 514 52 50, fax: + 32 2 514 29 29
E-mail: info@efil.be
WWW: www.afs.org/efil
Předseda: Patrick Worms
Nahoru Vedoucí kanceláře: Elisabeth Hardt


European Federation of Youth Service Organisations (EFYSO)


Český překlad: Evropská federace organizací služeb pro mládež
Sekretariát: Mittelgasse 16, A-1060 Vienna, Austria
Telefon: + 43 1 869 10 43 22, fax: + 43 1 869 10 43 32
E-mail: office@efyso.org
WWW: www.efyso.org
Předseda: Horst Dreimann
Nahoru Vedoucí kanceláře: Heinz Hartl


European Good Templars Youth Federation (EGTYF)


Český překlad: Evropská federace mladých abstinentů
Sekretariát: Vasatorget, 1 - S-70354 Örebro, Sweden
Telefon: + 46 19 140 864, fax: + 46 19 140 864
E-mail: egtyf@iogt.se
WWW: www.egtyf.org
Předseda: Asa Hagelstedt
Nahoru Vedoucí kanceláře: Ruza Raguz


European Trade Union Confederation (ETUC)


Český překlad: Evropské odborová konfederace
Sekretariát: Boulevard Emile Jacqmain 155, B-1210 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 224 04 11, fax: + 32 2 224 04 54
E-mail: stiernan@etuc.org
Předseda: Maria del Pilar Pizarro
Nahoru Vedoucí kanceláře: Sinead Tiernan (Sekretariát)


European Union Federation of Youth Hostel Associations


Český překlad: Federace ubytoven mládeže v EU
Sekretariát: Rue Haute, 25 B-1000 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 502 80 66, fax: + 32 2 502 55 78
E-mail: sg@eufed.org
WWW: www.iyhf.org/eufed/index/html
Předseda: Philip Lawson
Nahoru Vedoucí kanceláře: Truus Huisman


European Union of Jewish Students (EUJS)


Český překlad: Evropská unie židovských studentů
Sekretariát: Av. Antoine Destránka 3, B- 1000 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 647 72 79, fax: + 32 2 648 24 31
E-mail: eujsoffice@compuserve.com
Předseda: Joelle Fiss
Nahoru Vedoucí kanceláře: Tomer Tidhar (executive director)


European Young Christian Workers (E-YCW)


Český překlad: Evropská křesťanská pracující mládež
Sekretariát: Rue Vanderstichelen 21 - B-1080 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 426 21 49, fax: + 32 2 426 41 72
E-mail: bs365144@skynet.be
WWW: www.altern.org/joceurope/
NahoruVedoucí kanceláře: Marcel Schillebeeks/Antonio Gomez


Experiment in Europe


Český překlad: Experiment v Evropě
Sekretariát: Rue de la Montagne 36/5 B-1000 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 514 59 30, fax: + 32 2 502 55 78
E-mail: Eileurop@agoranet.be
Předseda: Anne Wright
Nahoru Vedoucí kanceláře: Christoph Talheim


F


Fédération Internationale pour les Echanges Educatifs d'Enfants et d`Adolescents (FIEEA)


Český překlad: Mezinárodní federace pro vzdělávací výměny dětí a mladistvých
Sekretariát: 10/14, rue Tolain, F-75020 Paris
Telefon: + 33 1 44 64 21 60, fax: + 33 1 44 64 21 66
E-mail: omantier@francas.asso.fr
Předseda: Carme Donaire
Nahoru Vedoucí kanceláře: Jean-Yves Crenn


Federation of the Young European Greens (FYEG)


Český překlad: Federace evropské mládeže zelených
Sekretariát: Rue Charles VI 12, B- 1210 Brussels, Belgium
Telefon: +32 2 284 24 40, fax: +32 2 284 49 15
E-mail: fyeg@skynet.be
Předseda: Ilka Schröder
Nahoru Vedoucí kanceláře: Alessandro Rossi


I


International Falcon Movement - Socialist Educational International (IFM-SEI)


Český překlad: Mezinárodní hnutí Sokolů – socialistické, vzdělávací, mezinárodní
Sekretariát: Rue Quinaux, 3 B-1030 Brussels, Belgium
Telefon: +32 2 215 79 27, fax: +32 2 245 00 83
E-mail: ifm-sei@infonie.be
Předseda: Jessi Sörensen
Nahoru Vedoucí kanceláře: Odette Lambert


International Federation of Catholic Parochial Youth Movements (FIMCAP)


Český překlad: Mezinárodní federace hnutí katolických farností
Sekretariát: Kipdorp 30, B-2000 Antwerp
Telefon: + 32 3 231 07 95, fax: + 32 3 232 51 62
E-mail: Fimcap@chiro.be
WWW: www.chiro.be/fimcap
Předseda: Kurt Van der Herten / Olivier Heyen
NahoruVedoucí kanceláře: Zeger Van Besien


International Federation of Centres for Integrated Education Training Methods (FICEMEA)


Český překlad: Mezinárodní federace center integrované metodiky výchovy
Sekretariát: Avenue de la Porte de Hal, 39/3 - B-1060 Brussels
Telefon: + 32 2 543 05 90, fax: + 32 2 543 05 99
Předseda: Ettore Gelpi
Nahoru Vedoucí kanceláře: Claude Vercoutere


International Federation of Liberal and Radical Youth (IFLRY)


Český překlad: Mezinárodní federace liberální a radikální mládeže
Sekretariát: mailing address: PO Box 781 B-1000 Brussels, Belgium
office address: 37 rue du Midi, 1000 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 512 44 57, fax: + 32 2 502 41 22
E-mail: Iflry@unicall.be
WWW: www.worldlib.org/iflry
Předseda: Jonas Renz
Nahoru Vedoucí kanceláře: Emil Kirjas


International Lesbian and Gay Youth Organisation (IGLYO)


Český překlad: Mezinárodní organizace mladých homosexuálů
Sekretariát: Postbus 542, NL-1000 AM Amsterdam, The Netherlands
Telefon: + 31 20 618 81 72, fax: + 31 20 618 81 72
E-mail: iglyo@wxs.nl
Předseda: Arjos Vendrig
Nahoru Vedoucí kanceláře: André Soederlund


International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth (MIJARC Europe)


Český překlad: Mezinárodní hnutí katolické zemědělské a venovské mládeže
Sekretariát: Rue Vanderstichelen 21, 1080 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 426 28 29, fax: + 32 2 426 41 72
E-mail: europe@mijarc.org
WWW: www.mijarc.org/
NahoruPředseda: Christine Brandmeier


International Union of Socialist Youth (IUSY)


Český překlad: Mezinárodní unie socialistické mládeže
Sekretariát: Neustiftgasse, 3 A-1070 Vienna, Austria
Telefon: +43 1 523 12 67, fax: +43 1 523 12 679
E-mail: iusy@iusy.org
WWW: http://www.iusy.org
Předseda: Umberto Gentiloni
Nahoru Vedoucí kanceláře: Lisa Pelling


International Young Catholic Students - International Movement of Young Catholic Students (IYCS-IMCS)


Český překlad: Mezinárodní hnutí katolických studentů
Sekretariát: 19, rue du Marteau, 1000 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 218 54 37, fax: +32 2 218 54 37
E-mail: Mjecieur@mail.beon.be
Předseda: Isabella Nespoli (Administration board)
NahoruVedoucí kanceláře: Luis Pinto - Anna Pallares


International Young Naturefriends (IYNF)


Český překlad: Mezinárodní mladí přátelé přírody
Sekretariát: Rue du Marteau 19 B-1000 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 217 62 82, fax: + 32 2 217 81 33
E-mail: iynf@iynf.org
WWW: www.iynf.org
Předseda: Sinika Stubbe
Nahoru Vedoucí kanceláře: Rosa Gallego


L


Liberal and Radical Youth Movement of the European Union (LYMEC)


Český překlad: Hnutí liberální a radikální mládeže EU
Sekretariát: LEO 55 C 54 Rue Wiertz, B-1047 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 284 33 22, fax: + 32 2 231 19 07
E-mail: Alymec@europarl.eu.int
WWW: www.liberale.on-line.de/lymec
Předseda: Jan Burdinski
Nahoru Vedoucí kanceláře: Marc Guerrero I Tarragó


M


Mobility International


Sekretariát: Boulevard Baudouin, 18, B-1000 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 201 56 08/ 201 57 11, fax: + 32 2 201 57 63
E-mail: mobint@arcadis.be
WWW: www.mobility-international.org
Předseda: Wofgang Tigges
Nahoru Vedoucí kanceláře: Josyane Pierre


N


Nordic Centre Youth (NCY)


Český překlad: Skandinávské centrum mládeže
Sekretariát: Tunsjövägen 6, S- 87340 Bollstadbruk, Sweden
Telefon: + 46 21 41 99 55
E-mail: susanne.oberg@centerpartiet.se
Předseda: Ole Morten Geving
Nahoru Vedoucí kanceláře: Susanne Öberg


O


Organising Bureau of European School Students Unions (OBESSU)


Český překlad: Organizační byro svazů evropských středoškolských studentských unií
Sekretariát: Westermarkt 2 (5th floor), NL- 1016 DK Amsterdam, Netherlands
Telefon: + 31 20 623 47 13, fax: + 31 20 625 58 14
E-mail: Obessu@obessu.org
WWW: www.obessu.org
Kontaktní osoba: Martina Di Simplicio
Nahoru Vedoucí kanceláře: Josiane Meier


P


Pax Christi Youth Forum (Pax Christi)


Český překlad: Kristův mír
Sekretariát: Oude Graanmarkt 21, B-1000 Brussels, Belgium
Telefon: +32 2 502 55 50/ 513 81 69, fax: +32 2 502 46 26
E-mail: hello@paxchristi.net
WWW: www.paxchristi.net
NahoruPředseda: Elke Sarens


R


Red Cross Youth (RCY)


Český překlad: Mládež Červeného kříže
Sekretariát: Rue Belliard 65 Box 7 B- 1040 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 235 06 80, fax: + 32 2 230 54 64
E-mail: redcross-Eu@redcross-eu.net
WWW: www.ifrc.org
NahoruVedoucí kanceláře: Marion Lowe (contact person)


S


Service Civil International (SCI)


Český překlad: Mezinárodní dobrovolnická služba
Sekretariát: St Jacobsmarkt 82, B-2000 Antwerp Belgium
Telefon: + 32 3 226 57 27, fax: + 32 3 232 03 44
E-mail: sciint@xs4all.be
WWW: www.ines.org/sci
Předseda: Helen Honeyman
Nahoru Vedoucí kanceláře: Isabelle Vandenbergen


T


The European Young Women's Christian Association (YWCA)


Český překlad: YWCA - Křesťanské sdružení mladých žen
Sekretariát: c/o Sarah Tackham 14 Cottonmill Lane St Albans - Herts, UK-AL1 1HN
Telefon: +44 1727 86 39 24
Nahoru E-mail: sara@hcswat.hertfordshire-community.org.uk


The National Unions of Students in Europe (ESIB)


Český překlad: Národní svazy studentstva v Evropě
Sekretariát: Av. de la Toison d'Or 17A/80, B- 1050 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 502 23 62, fax: + 32 2 511 78 06
E-mail: sekretariat@esib.org
WWW: www.esib.org
Předseda: Antti Pentikäinen
Nahoru Vedoucí kanceláře: Manja Klemencic


U


Union des Jeunesses Musicales d'Europe (Jeunesses Musicales)


Český překlad: Unie hudební mládeže Evropy
Sekretariát: c/o FIJM, 10, rue Royale, B-1000 Brussels, Belgium
Telefon: +32 2 513 97 74, fax: +32 2 514 47 55
E-mail: mail@jmi.net
WWW: JMI.net/horiz/europe/europe.html
Předseda: Martin Martinsson
NahoruVedoucí kanceláře: Dag Franzén


W


World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)


Český překlad: Světová asociace skautek
Sekretariát: Europe Office, WAGGGS, Avenue de la Porte de Hal, 38 box 1, B-1060 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 541 08 80, fax: + 32 2 541 08 99
E-mail: hroy@wagggseurope.org
WWW: www.wagggseurope.org/euroyinfo, www.wagggsworld.org
Předseda: Regula Furrer
Nahoru Vedoucí kanceláře: Marianne Karstensen (Europe)


World Organisation of the Scout Movement - European Region (WOSM)


Český překlad: Světová organizace skautského hnutí - Evropský region
Sekretariát: 39 avenue de la Porte de Hal, B-1060 Brussels, Belgium
Světová kancelář: Case Postale 327, CH-1211 Geneve
Telefon: + 32 2 534 33 15, fax: + 32 2 534 16 54
E-mail: relex@euro.scout.org
WWW: www.scout.org/europe
Předseda: David Bull
Nahoru Vedoucí kanceláře: Dominique Bénard - regional director


World Organisation of Young Esperantists (TEJO)


Český překlad: Světová organizace mladých esperantistů
Sekretariát: Nieuwe Binnenweg, 176 - NL-3015 Rotterdam, The Netherlands
Telefon: +31 10 436 10 44, fax: +31 10 436 17 51
E-mail: tejo-oficejo@wxs.nl
WWW: www.uea.org/internacia/TEJO/
Předseda: Sjoerd Bosga
Nahoru Vedoucí kanceláře: Vladka Chvatalova


World Student Christian Federation - European Region (WSCF)


Český překlad: Světová federace křesťanských studentů
Sekretariát: Prins Hendriklaan, 37 NL-1075 BA, Amsterdam, The Netherlands
Telefon: + 31-20 675 4921, fax: + 31-20 675 57 36
E-mail: wscf-europe@xs4all.nl
Předseda: Eilidh Whiteford (chairperson)
Nahoru Vedoucí kanceláře: Andreas Havinga (regional secretary)


Y


Young European Federalists (JEF)


Český překlad: Mladí Evropané
Sekretariát: Place du Luxembourg 1, B-1050 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 512 00 53, fax: + 32 2 512 66 73
E-mail: jef.europe@euronet.be
WWW: www.alli.fi/~jef
Předseda: Paolo Vaca
Nahoru Vedoucí kanceláře: Laura Davis


Young Men's Christian Association - European Alliance of YMCAs (YMCA - EAY)


Český překlad: YMCA - Křesťanské sdružení mladých lidí
Sekretariát: c/o YMCA Na Porici 12, CZ- 11530, Praha 1
Telefon: +420 2 2478 20 20, fax: +420 2 2478 20 25
E-mail: eay@eay.org
WWW: www.eay.org
Předseda: Jan Nissén
Nahoru Vedoucí kanceláře: Johan Vilhelm Eltvik


Youth Action for Peace (YAP)


Český překlad: Akce mládeže za mír
Sekretariát: Avenue du Parc, 3 - B-1020 Brussels, Belgium
Telefon: + 32 2 478 94 10, fax: + 32 2 478 94 32
E-mail: yap-is@agoranet.be
WWW: www.yap.org
Předseda: Roel Forceville
Nahoru Vedoucí kanceláře: Helmut Warmenhoven (international)


Youth and Environment Europe (YEE)


Český překlad: Mládež a životní prostředí Evropa
Sekretariát: c/o Ekologické Centrum - Toulcuv Dvur, Kubatova 1/32, CZ-10200 Prague 10 - Hostivar, Czech Republic
Telefon: + 42 02 71 75 06 43, fax: + 42 02 71 75 05 48
E-mail: Yee@ecn.cz
WWW: www.ecn.cz/yee
Předseda: Soren Meinert
Nahoru Vedoucí kanceláře: Andrea Semancova


Youth for Development and Cooperation (YDC)


Český překlad: Mládež pro rozvoj a spolupráci
Sekretariát: Delflandplein 24 - A, 1062 HR Amsterdam, The Netherlands
Telefon: + 31 20 614 25 10, fax: + 31 20 617 55 45
E-mail: Ydc@xs4all.nl
WWW: www.ydc.net
Předseda: Gorje Coronado
Nahoru Vedoucí kanceláře: Cesar Valor


Youth for Exchange and Understanding (YEU)


Český překlad: Mládež pro výměny a porozumění
Sekretariát: R. Bombeiros Portugueses n°4, 1 Esq. P-4000 Faro, Portugal
Fax: + 351 289 804952
E-mail: yeu_ho@hotmail.com
Předseda: George Leondiou
Nahoru Vedoucí kanceláře: Natalia Estrelo


Youth of the European People's Party (YEPP)


Český překlad: Mládež lidové strany
Sekretariát: Office 2F 158 Rue Wiertz 47-53, B-1047 Brussels, Belgium
Telefon: +32 2 284 36 73, fax: +32 2 284 49 40
E-mail: yepp@europarl.eu.int
WWW: www.yepp.org
Předseda: Michael Hahn
Nahoru Vedoucí kanceláře: Rutger-Jan Hebben


Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.