UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Organizace v ČR


ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE


Kancelář: Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha 1
Telefon: 211 222 860, fax: 272 049 680
E-mail: sekretariat@crdm.cz, WWW: www.crdm.cz

Česká rada dětí a mládeže je dobrovolné sdružení občanských sdružení dětí a mládeže. Členství je kolektivní. ČRDM plně respektuje svrchovanost a samostatnost svých členů v souladu s jejich stanovami a není jim žádným způsobem nadřízena. Zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Dále vykonává úkoly a pravomoci, které její členové prostřednictvím orgánů ČRDM uloží.

Posláním ČRDM je podporovat v duchu Úmluvy o právech dítěte oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Podporuje aktivity svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek pro jejich činnost.


Členské organizace ČRDM


Česká rada dětí a mládeže má v současnosti kolem stovky členských sdružení s více jak 200 000 individuálními členy.
Aktuální seznam sdružení naleznete na internetových stránkách ČRDM v sekci Členové.


Další sdružení dětí a mládeže v ČR


AEGEE-CZ – VŠE
nám. W. Churchilla 4
13067 Praha 3

Agrární mládež
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1

AMAVET
Bubenská 6
170 00 Praha 7

CCI
Eliščino nábř. 777
500 02 Hradec Králové

Československá unie židovské mládeže
Maiselova 18
110 00 Praha 1

Československý zálesák
Ke Křížku 767
252 29 Dobřichovice

Český klub ringa
Jakutská 1
100 00 Praha 10

DEMARO
Ledecká 23
323 16 Plzeň

DYS-LAND – Sdružení mladých dyslektiků
Štichova 583
149 00 Praha 11

Filia
Kamenná čtvrť 111
639 00 Brno

Galénova nadace
Ruská 1313/194
100 00 Praha 10

Hnutí dětí a mládeže českobudějovické diecéze
Biskupská 4
370 21 Budějovice

Hnutí Free Time
Veletržní 42
170 00 Praha 7

Hnutí SKALP
Sládkova 3
360 01 Karlovy Vary

IAESTE ČR
Technická 5
166 28 Praha 5

Jedn. org. samost. dětských oddílů
ZŠ Chvaletická 918
198 00 Praha 934

JUDO klub Sparta Praha mládež
Borovanského 2377
155 00 Praha 1

Klub mladých Evropanů – VŠE
nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3

Kruh přátel Libertinu
Škroupovo nám. 138
470 01 Česká Lípa

Komunistický svaz mládeže
Politických vězňů 9
110 00 Praha 1

Lávka
Kladenská 65
160 00 Praha 6

Liga lesní moudrosti dětí a mládeže – Woodcrafter ČR
Nádražní 116
702 00 Ostrava
tel.: 069/6134197
fax: 069/6134197


Liga za dětská práva, práva dětí a mládeže
Sokolovská 200
190 00 Praha 9

Liga za práva vozíčkářů
Rybkova 12
602 00 Brno

Máme otevřeno?
Náměstí Hrdinů 15
140 00 Praha 4

Mladí esperantisté
Vítězná 95
784 01 Červenka

Mládí Vysočiny
Komenského 1
591 01 Žďár nad Sázavou

OKC Juvena Jihlava
Legionářů 15
586 00 Jihlava

Piafa – sdruž. pro pomoc zdravotně postižených
V Brňanech 35
682 00 Vyškov

Pyramida – občanské sdružení
Kostelní nám. 16
148 00 Praha 4

Sdružení dětí a mládeže TILIA
Ladova 4
400 12 Ústí nad Labem

Sdružení divadelních aktivit
Antonína Procházky 5
623 00 Brno

Sdružení ekolog. a přírodovědeckých center
Jeruzalémská 8
110 00 Praha 1

Sdružení republikánského dorostu
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1

Sdružení technických center mládeže
Žerotínovo nám. 20
750 00 Přerov

Sdružení vojáků a mládeže v ČR
Ve Struhách 27
160 00 Praha 6

Sojka – spolek mladých
Foltýnova 19
635 00 Brno

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské nám. 12
186 03 Praha 8

Tereza – sdružení pro ekologickou výchovu
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1

Ulita
Čapkova 10
678 01 Blansko

United Games of Nations ČR
17. listopadu 6
770 00 Olomouc

YWCA v ČR – Křesťanské sdružení mladých žen
Moskevská 21
101 00 Praha 10
tel.: 02/71742915
fax: 02/71742915
e-mail: ywca@ecn.cz


Poznámka: Tento seznam není úplným seznamem všech sdružení dětí a mládeže a sdružení s dětmi a mládeží pracujících, jež v ČR působí.


[Poslední aktualizace: 17.3.2005]


Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.