UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Odkazy

DĚTI A MLÁDEŽ


V ČEŠTINĚ


www.zscvrch.cz/socrates/- věnováno vzdělávacímu projektu EU- Sokrates
www.eurodesk.cz – základní info o Eurodesku CZ - součásti evropské sítě rozšiřující informace EU zejména v oblasti vzdělávání a mládeže
www.rozhlas.cz/deti - stránky Českého rozhlasu pro děti


CIZOJAZYČNÉ


www.eryica.org – Evropská informační a poradenská agentura pro mládež, program a cíle, členské organizace, novinky atd.
www.coe.fr/youth/home.htm – Direktorát pro mládež Rady Evropy, publikace, databáze, odkazy, partneři, aktivity evropských center mládeže …
www.eycb.hu/ - Evropské centrum pro mládež – Budapešť, obecné info o tomto středisku i o Direktorátu pro mládež Rady Evropy
www.iyfnet.org/ - Mezinárodní fond pro mládež – obecné info, programy, iniciativy, publikace, novinky, možnosti zaměstnání …
europa.eu.int/comm/stages– nabídka stáží z 11 států EU
www.yonet.org/ - síť příležitostí a nabídek projektů pro mladé, databáze projektů, možnost umístění vlastního projektu nebo vyhledání partnera, informační pomoc pro váš projekt …
youthforum.org – oficiální stránka Evropského fóra mládeže, adresář členů dělený podle úrovně členství, partneři, publikace, struktura organizace a její politika, zprávy z činnosti …
www.euro26.org/ - informace o evropské slevové kartě Euro< 26
www.afs.org/efil/ - mnoho informací Evropské federace pro mezikulturální vzdělávání
www.eurodesk.org – info o Eurodesku, odkazy na databázi a instituce EU, členské země Eurodesku
europe.eu.int/comm/education/erasmus.html - informace o programu Socrates-Erasmus
www.kvu-bornholm.dk/ - informace o mezinárodních stipendiích pro studium multimedií a cestovního ruchu nabízené univerzitou na dánském ostrově Bornholm pro rok 2002
europa.eu.int/comm/education/youth/studies.html - studie na téma "Situace mladých lidí a politické otázky mládeže v Evropě", shrnuje výzkum provedený v 18 zemích Evropy
press.coe.int/press2/Default.asp?Link=PRFSE - publikace Rady Evropy pro učitele a žáky středních škol s titulem "Europe is more than you think", zabývá se otázkami z oblasti demokracie, lidských práv, sociální soudržnosti a kulturní odlišnosti
www.youthactionnet.org - stránky pro inspiraci a prezentaci mládežnických vůdců - návody, příběhy, informace a rady, nabídky práce a dobrovolné služby z celého světa
www.namss.org.uk/workexp.htm - mezinárodní výměny, práce v zahraničí
www.eu2001youth.be - nová internetová stránka, která se zaměřuje především na "Bílou knihu o mládeži", nabízí novinky o mládeži v EU, seznam zajímavých odkazů, možnost zapojit se do diskusních konferencí a přihlásit k odběru několika elektronických časopisů
www.training-youth.net - informace o školících aktivitách, kalendář aktivit, možnost objednání či přímo stažení publikací, které vyšly pro oblast školení; stránky jsou výsledkem spolupráce Rady Evropy - Direktorátu pro mládež a DG EAC Evropské komise
www.unesco.org/youth - Koordinačná jednotka mládeže pri UNESCO; informace o UNESCO a mládeži, seznam mládežnických akcí a podujatí, na kterých se Koordinační jednotka podílí, publikace ke stažení, odkazy a jiná témata

EVROPSKÉ INSTITUCE


V ČEŠTINĚ


www.evropska-unie.cz/cz/index.htm – stránky delegace Evropské komise v ČR – možnost podání projektů souvisejících s přípravami ČR na členství v EU, info o EU, novinky, tiskové zprávy, kalendář akcí, otázky a odpovědi …


CIZOJAZYČNÉ


www.europa.eu.int/ - oficiální stránka EU – základní info o EU, informace a přímé linky na evropské instituce, politika, novinky, možnost relevantního vyjádření
europa.eu.int/scadplus/citizens/en/uk/home.htm - Dialogue with Citizens - množství informací o členských státech EU
europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/index.htm - stránky Evropských služeb zaměstnání - informace o zaměstnanosti v Evropě, o možnostech a podmínkách, nabídka pracovních míst ...
www.eurodesk.org – info o Eurodesku, odkazy na databázi a instituce EU, členské země Eurodesku
www.ercscotland.eurodesk.org - Evropské centrum zdrojů Eurodesk ve Skotsku - odkazy na stránky s informacemi o studiu, práci, grantových možnostech apod. v Evropě
www.eryica.org – Evropská informační a poradenská agentura pro mládež, program a cíle, členské organizace, novinky …
www.eryica.org/infomobil/ - praktické informace o evropských zemích
www.coe.fr/youth/home.htm– Direktorát pro mládež Rady Evropy, publikace, databáze, odkazy, partneři, aktivity evropských center mládeže …
www.coe.fr – info spíše zaměřené na činnost a fungování Rady Evropy, mnoho aktuálních článků, informace o kulturních akcích, tiskové info, dokumenty …
ue.eu.int/ - info hlavně o Radě Evropy, představitelé, dokumenty, akce …
www.eycb.hu/ - Evropské centrum pro mládež – Budapešť, obecné info o tomto středisku i o Direktorátu pro mládež Rady Evropy
www.iyfnet.org/ - Mezinárodní fond pro mládež – obecné info, programy, iniciativy, publikace, novinky, možnosti zaměstnání …
www.euroli.net/ - evropská informační síť
www.europarl.eu.int/sg/tree/en/default.htm – informační server Evropského parlamentu, obecné info, akce, dokumenty, národní parlamenty,instituce, Evropský Ombudsman …
www.europa.eu.int/comm/index_en.htm – Evropská komise – tiskové zprávy, kalendář akcí, pracovní program, strategické cíle na léta 2000 – 2005 …
curia.eu.int/ - Evropský soud, představení instituce, právní info, přehled akcí, výroční zpráva, časté otázky, kontakt …
www.ces.eu.int/ - Evropský Ekonomický a Sociální výbor,obecné info, tiskové zprávy, aktuality, události …
www.ecb.int/ - Evropská Centrální banka – obecné údaje, statistiky, publikace, tiskové zprávy, možnosti zaměstnání …
eib.eu.int/ - Evropská Investiční banka – struktura, cíle, novinky, publikace, tiskové zprávy
ius-info.ius-software.si/dodatki/evropa.htm – odkazy k mnoha informacím o evropských institucích, aktuality, dokumenty atd.
youthforum.org – oficiální stránka Evropského fóra mládeže, adresář členů dělený podle úrovně členství, partneři, publikace, struktura organizace a její politika, zprávy z činnosti …
www.afs.org/efil/ - mnoho informací Evropské federace pro mezikulturální vzdělávání
www.welcomeurope.com/eurofunding_zineen.asp - elektronický časopis, který poskytuje nformace a novinky o grantových programech EU, Rady Evropy a dalších evropských institucí
www.eumap.org - informační portál zachycující proces rozšiřování EU; lidská práva v kandidátských zemích, novinky, analýzy, komentáře, odkazy, diskuse

ORGANIZACE


V ČEŠTINĚ


nb.vse.cz/jef/ - stránka Klubu mladých Evropanů info o EU a klubu, stanoviska k vývoji integrace
www.tima-liberec.cz/omega/data/katalog.html - Katalog organizací, publikací a internetových stránek, které informují o EU a integraci ČR. Poradenství obcím a NNO v předvstupním období integrace ČR don EU.
www.cdfe.cz/ - stránka Centra pro demokracii a svobodné podnikání – propagace demokratických cílů a myšlenek v ČR, podpora integrace ČR do Euroatlantických struktur (i anglicky)
www.mujweb.cz/Spolecnost/obcaproe/ - stránka občanského sdružení Občané pro Evropu – materiály, odkazy …
www.litomysl.cz/reis/ - stránka Regionálního evropského informačního střediska Litomyšl – akce, info o regionální politice EU
www.hkcr.cz/eu/index.html – Hospodářská komora ČR / Centrum pro ev. integraci, informační servis EU, kalendárium, nabídka školení …
www.eis.cuni.cz/info7_97.html – Evropské inf. středisko University Karlovy - Zprávy z Evropské unie Agenda 2000 Chronologický přehled událostí...
www.concordia.pvtnet.cz/stranky/skok/icn1.htm - předvstupní pomoc Evropské unie České republice a neziskové organizace
www.skaut.cz/odkazy/evropa.html – hlavně skautské, ale částečně i obecné info o možnostech ubytování, akcích, programech (Tandem) možnost přidání vlastního odkazu atd ...


CIZOJAZYČNÉ


www.premjer.net - Premjer.net - společný internetový projekt rad mládeže (lokálních i národních) - informace o organizacích, akcích, chat, diskusní fórum, ... - anglicky

EU A ČR


V ČEŠTINĚ


www.euroskop.cz/ - zabývá se celkově otázkou ČR a EU
www.ekolist.cz/evropa.stm– hodně ekologicky zaměřených informací, ale i obecné informace o EU- historie, uchazečské státy apod.
eu.juristic.cz/casopis/eu.php – hlavně právně zaměřené informace a články, ankety o EU
www.mfcr.cz/integrace/cz/- informace o evropské integraci z pohledu Ministerstva financí ČR – stránka určená ke zdokonalení komunikace o této otázce
www.agris.cz/ - kromě obecných informací o EU ještě mnoho zemědělsky zaměřených – zpravodajství, přehled akcí a seminářů, legislativa, finance atd.
www.msmt.cz/ - Informace o EU a mezinárodní spolupráci z hlediska MŠMT ČR – programy, fondy …
library.cerge.cuni.cz/Databases/Euro.html – zdroj informací o EU – databáze, členské státy, uchazečské státy, programy, odkazy na relevantní stránky
www.integrace.cz/ - Elektronická verze celostátního časopisu věnovaného problematice evropské integrace
www.euroffice.cz/ - hlavně ekonomické info o příležitostech v EU, možnostech získání podpory, kontaktech apod.
civilsc.tripod.com/ - Školení, semináře, diskusní fóra o aktuálních otázkách v Evropské Unii, pořádání sportovních kurzů a seminářů.
www.eu.cz/ - Informace o EU, problematika harmonizace norem ČR a EU, překlady právních dokumentů EU, odkazy k jiným zdrojům
www.hk.cesnet.cz/eic-kb/ - zásadní informace o finančních aktivitách EU (legislativa EU, PHARE, ...)
www.mpo.cz/ - obsahuje informace o vztahu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s EU, legislativní info, publikace, školení a semináře, atd.
www.veletrhnet.cz/ - inzerce z celé EU, kontakty, firmy …
www.nadacevia.cz/knihovna/EU.html – přehled publikací souvisejících s EU (AJ i ČJ)
www.crdm.adam.cz/crdm.html– info o bílé knize EU o mládeži
www.concordia.pvtnet.cz/stranky/skok/icn1.htm - předvstupní pomoc Evropské unie České republice a neziskové organizace


CIZOJAZYČNÉ


www.europa.eu.int/ - oficiální stránka EU – základní info o EU, informace a přímé linky na ev. instituce, politika, novinky, možnost relevantního vyjádření
europa.eu.int/comm/stages– nabídka stáží z 11 států EU
www.promservices.com/en/255_progs.html – možnosti grantové podpory z EU
www.edu.fi/europa – kompletně finská stránka- obsahuje obecné info, odkazy atd.
www.emins.org/ - Evropské hnutí v Srbsku - srbská informační stránka, i v angličtině - organizace, lidé, aktuality, odkazy ...

[Poslední aktualizace: 22.4.2002]

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.