UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Setkání v srdci Evropy 2002, 23. - 26. května 2002

Ve dnech 23. - 26. května 2002 pořádala Česká rada dětí a mládeže s podporou České národní agentury pro program EU Mládež již druhé mezinárodní setkání zástupců mládežnických organizací a národních rad mládeže pod názvem Setkání v srdci Evropy. Zúčastnilo se jej 15 mladých lidí z Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a České republiky.

Setkání zahájil místopředseda ČRDM Pavel Trantina ve čtvrtek 23. 5. odpoledne v Paláci YMCA, kde účastníky pozdravila předsedkyně ČRDM Jana Vohralíková. Po úvodním seznámení a představení organizací účastníků se rozběhla diskuse o právních a finančních podmínkách práce s dětmi a mládeží. Přítomní porovnali situaci v jednotlivých zemích a vyměnili si zkušenosti z této oblasti. V méně formálních diskusích pak pokračovali při večeři.

V pátek dopoledne účastníci shlédli výstavu "Střed Evropy okolo roku 1000" na Pražském hradě, která dobře ukazovala společný historický vývoj v této oblasti, a vhodně tak zapadla do programu Setkání. Po obědě pokračovala jednání v budově MŠMT, kde se jich zúčastnil i ředitel odboru pro mládež MŠMT Mgr. Jindřich Fryč. S přítomnými pohovořil o státní politice o mládeži v ČR. Další diskuse se zaměřila na téma informací a možností přístupu mladých lidí k nim. Účastníci připravili seznam námětů a doporučení k připravovanému internetovému portálu Evropské komise pro mládež. Večer se pak zúčastnili kulturního programu pro pořadatele Bambiriády na Letné.

V sobotu 25. 5. dopoledne pokračovalo Setkání návštěvou Dětského sněmu v Senátu Parlamentu ČR a následnou prohlídkou Valdštejnského paláce. Celé odpoledne pak měli účastníci vyhrazené k prohlídce Bambiriády - navazovali kontakty s našimi sdruženími a také si vyzkoušeli některé aktivity. Není bez zajímavosti, že němečtí účastníci vyjádřili zájem přenést ideu Bambiriády na jejich domovskou půdu, podobně jako slovenská delegace z loňského setkání.

Při společné večeři v centru Prahy bylo Setkání oficiálně zakončeno. Neděli účastníci využili k dvoustranným setkáním, procházce po Praze a k cestě domů.

Na závěr lze konstatovat, že se Setkání vydařilo a že posloužilo k rozvinutí mezinárodních kontaktů a představení života českých sdružení dětí a mládeže a organizací s dětmi a mládeží pracujících.

Marek Krajči a Pavel Trantina


Fotografie ze Setkání v srdci Evropy (klikněte pro větší obrázek)

Účastníci Setkání ve Valdštejnské zahradě  Účastníci Setkání na nábřeží Vltavy
Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.