UPOZORNĚNÍ! Server evropa.adam.cz není dále aktualizován a zde uvedené informace slouží k archivním účelům. Aktuální informace a nabídky zahraničních akcí, seminářů, kursů apod. jsou nyní k dispozici na adrese http://zahranici.crdm.cz/.


Setkání v srdci Evropy - Meeting in the Heart of Europe,
24.-27.5.2001

Ve dnech 24.-27. května 2001, v době pražské Bambiriády, zorganizovala Česká rada dětí a mládeže Setkání v srdci Evropy, kterého se zúčastnilo sedmnáct zástupců národních rad mládeže a mládežnických organizací z Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Norska, Francie, Polska, Slovenska a České republiky. Akce se uskutečnila za podpory České národní agentury Mládež.

Cílem Setkání bylo především umožnit lepší komunikaci mezi zástupci mládeže z kandidátských zemí Evropské unie a dalších států. Zároveň bylo snahou českých hostitelů představit zahraničním partnerům organizace dětí a mládeže a jejich aktivity u nás.

Setkání začalo 24.5. v 15:00 v Zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za přítomnosti Mgr. Pavla Janíka a Karoliny Stuchlíkové z MŠMT a dalších tří německých hostů. Jednotliví účastníci informovali ostatní o podmínkách pro činnost organizací dětí a mládeže ve svých zemích a pojmenovali hlavní problémy v této oblasti, zejména financování aktivit a míru spolupráce s vládními orgány.

V pátek 25.5. dopoledne pokračovalo Setkání na Úřadu vlády ČR, kde účastníky přijal ministr a vedoucí Úřadu, Ing. Karel Březina. Ministr obeznámil přítomné s aktivitami Vlády ČR v oblasti spolupráce s nevládními organizacemi a zodpověděl účastníkům jejich otázky. Poté velmi ochotně provedl účastníky po budově Úřadu vlády.

Odpoledne v prostorách MŠMT proběhla diskuse o Bílé knize EU o mládeži, jež má definovat mládežnickou politiku EU. Téměř rok běžící proces konzultací o tom, jak má dokument vypadat, jehož se účastnili i zástupci české mládeže, dospěl v těchto dnech k zásadnímu momentu -Rada ministrů zodpovědných za mládež měla v pondělí 28.5 (tedy den po pražském Setkání) rozhodnout, zda bude bílá kniha skutečně vydána. Účastníci setkání, z nichž mnozí se na konzultacích k bílé knize osobně podíleli, na závěr společně sestavili dopis evropské komisařce pro mládež Viviane Redingové, v němž vyjádřili svou jednoznačnou podporu vydání dokumentu. Evropské fórum mládeže uvítalo a ocenilo iniciativu z kandidátských zemí, neboť napomohla v úspěšném lobbyingu za Bílou knihu.

Večer se hosté zúčastnili společenského večera, určeného pořadatelům Bambiriády, na Střeleckém ostrově.

V sobotu 26.5. využili účastníci příležitost svézt se zvláštním "bambiriádním" parním vlakem po Praze a okolí, odpoledne navštívili Bambiriádu na Dětském a Střeleckém ostrově a prohlédli si historické centrum Prahy.

Závěrem lze říci, že Setkání v srdci Evropy splnilo očekávání, jež do něj vkládali jeho organizátoři a určitě přispělo k vytvoření a zlepšení kontaktů se zahraničím. Z reakcí zahraničních účastníků je rovněž zřejmé, že byli s průběhem a závěry Setkání spokojeni. Naše díky patří všem, kteří se Setkání zúčastnili, podíleli se na jeho organizaci a na zabezpečení jeho hladkého průběhu.

Marek Krajči a Pavel Trantina


Linka


Paní Viviane Redingová
Komisařka pro mládež

Dopis k podpoře vytvoření Bílé knihy EU o mládeži
(překlad)

My, níže podepsaní zástupci národních rad mládeže a dalších mládežnických organizací zejména z kandidátských zemí, účastnící se Setkání v srdci Evropy, organizovaného Českou radou dětí a mládeže v Praze (24.5.-27.5.2001), chceme vyjádřit svou plnou podporu iniciativě komisařky Viviane Redingové vytvořit Bílou knihu EU o mládeži.

My (a/nebo naši zástupci) jsme se s plnou vážností účastnili konzultačního procesu a přinesli svůj vlastní pohled na vnímání Evropy. Tento proces pozvedl v mnohých zemích národní diskuse na vyšší úroveň a obohatil práci mnoha našich organizací. Též ovlivnil práci na nové legislativě týkající se mladých lidí v mnoha kandidátských zemích.

Chceme, aby Evropská unie měla směrem k mládeži jasně definovanou politiku. Chceme takovou Evropskou unii, v níž budou postavení, práva a očekávání mladých lidí zabezpečeny vhodným způsobem. Tato politika EU určitě ovlivní politiku vůči mládeži ve všech zemích v Evropě.

Pevně věříme, že Bílá kniha EU o mládeži je natolik důležitá, aby odpověděla na očekávání mladých lidí v Evropě. V tomto ohledu přejeme komisařce Redingové a Evropské komisi mnoho úspěchů v jejich důležité práci.

Podepsáni účastníci Setkání v srdci Evropy

Ragnhild Bjorge LNU - Norwegian Youth Council Norway
Anikó Eipl NIKI Hungary Hungary
Peter Hanti IFM-SEI - International Falcon Movement Hungary
Eva Haviarová RMS - Slovak Youth Council Slovakia
Raivis Kronbergs LYC - Latvian Youth Council Latvia
Milda Kuliešiute LIJOT - Council of Lithuanian Youth Organisations Lithuania
Martin Macharik RMS - Slovak Youth Council Slovakia
Stanislav Meglič MSS - Mladinski svet Slovenije Slovenia
Silver Meikar YE - Youth of Estonia Estonia
Aleksandrs Milovs LYC - Latvian Youth Council Latvia
Magali Raynaud IFM-SEI - International Falcon Movement Belgium
Dušan Šándor RMS - Slovak Youth Council Slovakia
Piotr Uhma ZHP - Zwiazek Harcerstva Polskiego Poland
Otakar Beránek ČRDM - Czech Council of Children and Youth Czech Republic
Jitka Borovská ČRDM - Czech Council of Children and Youth Czech Republic
Jiří Tomčala ČRDM - Czech Council of Children and Youth Czech Republic
Pavel Trantina ČRDM - Czech Council of Children and Youth Czech Republic


Anglický originál dopisu

Linka

Projekt evropa.adam.cz je realizován Českou radou dětí a mládeže.
Doporučené odkazy: www.sidliste.cz, www.borovice.cz, www.majaky.cz.
Náměty a doporučení zasílejte na adresu: crdmintr@adam.cz.